O seminarium

Wydarzenie będzie forum wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami oraz możliwością prezentacji rozwiązań praktycznych w zakresie zarządzania Inteligentnymi Systemami Transportowymi (ITS) przez poszczególne jednostki oraz przedsiębiorców. Tematyka seminarium ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie utrzymania ww. systemów oraz wykorzystania ich narzędzi do poprawy warunków ruchu oraz jego bezpieczeństwa. Zaproszenie na seminarium kierowane jest do jednostek

samorządu terytorialnego posiadających systemy ITS oraz zainteresowanych ich wdrożeniem, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców oraz pozostałych zainteresowanych tematyką inteligentnych systemów transportowych.

Tematyka:

  • bieżące utrzymanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS),
  • wykorzystanie narzędzi ITS do poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Organizatorzy seminarium przewidują prezentacje w formie wystąpień ustnych (do 30 minut) w dwóch sesjach plenarnych (sesja I i II) wraz z dyskusjami oraz podsumowaniem przez moderatora po zakończeniu wszystkich cykli.

czytaj dalej

Ważne terminy

  • 12 lipca 2019 - zgłoszenie propozycji prezentacji (wystąpienia) (sesje I II)
  • do 17 września 2019 r. - zgłoszenia uczestnictwa w Seminarium
  • 4 października 2019 r. – Seminarium „ITS – wdrożenie i co dalej?”
Komunikat II
Następny

Kontakt

Sprawy merytoryczne:

Tomasz Pereta tel. +48 76 721-23-71 wew. 45

Sprawy organizacyjne:

Małgorzata Radziwon tel. +48 76 852-30-17

email: konferencja@legnica.eu

Następny