Prelegenci

Seminarium „ITS - wdrożenie i co dalej?”
4 października 2019 roku

Bartosz Gierak

Bartosz Gierak - Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Inspektor w Referacie Centrum Sterowania Ruchem Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej (specjalizacja Inżynieria Ruchu), prelegent na XV Konferencji Naukowo-Technicznej „Transport Systems. Theory and Practice” (TSTP2018) zorganizowanej przez Katedrę Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w 2018 roku.


Łukasz Gryga

Łukasz Gryga - Urząd Miasta Kraków

Dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa.
Związany z branżą ITS od 2008 roku, kiedy to uczestniczył w procesie wdrożenia pierwszego Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem w Krakowie. Od momentu wdrożenia przez 10 lat pracy w krakowskim zarządzie dróg uczestniczył w wielu projektach związanych z poszerzeniem i rozwojem Systemów ITS od procesu tworzenia specyfikacji, procedur zamówień publicznych przez proces realizacji kontraktów, ich odbiorów a później utrzymania i dalszego rozwoju Systemów. W trakcie pracy wgłębiał się w zasady funkcjonowania i pracy różnych systemów odpowiedzialnych za sterowanie sygnalizacją świetlną, informację pasażerską, nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej, kamer CCTV, tablic informacji drogowych VMS itp. Jedna z głównych osób odpowiedzialnych za realizację zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem” w którym to modernizacji poddano CSR w Krakowie, a następnie za organizację jego pracy w tym podczas Światowych Dni Młodzieży organizowanych w Krakowie.
Od stycznia 2019 roku dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu odpowiedzialnego m.in. za obsługę Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem w Krakowie.

Aleksander Krupa

Aleksander Krupa - Urząd Miasta Legnicy

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego w specjalności Inżynierii Lądowej.
Od 2015 roku pracownik Urzędu Miasta Legnicy w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym.
Ponadto asystent projektanta w specjalności drogowej.
W wolnych chwilach pasjonat nowinek technicznych, motoryzacji i najnowszej historii Polski.prelegent

Krzysztof Łakota - Kierownik Wydziału Sterowania Ruchem Drogowym w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w specjalności automatyka i metrologia.
Od 16 lat związany z Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie. Odpowiedzialny za realizację w 2015 r. projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” w zakresie budowy Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym oraz kolejnych rozwijających obecny system.
Ma na koncie wiele wystąpień, autor wielu referatów, uczestnik wielu seminariów oraz szkoleń związanych z ITS.
Pasjonat akustyki, realizacji dźwięku i produkcji muzycznej.


Robert Marszałek

Robert Marszałek - ELDRO Technologie Sp. z o.o.

Inżynier Budownictwa Lądowego Absolwent Politechniki Gdańskiej Wieloletni pracownik rządowej administracji państwowej w latach 1990-2016.
Dyrektor Oddziału GDDKiA w Gdańsku w latach 2011-2016.
Inżynier Ruchu i Bezpieczeństwa Ruchu drogowego - autor i współautor analiz, baz danych i wdrożeń w obszarze brd.
Inwestor w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji związanych z przebudową i budową dróg krajowych, ekspresowych i autostrad.
Zarządca infrastruktury - inicjator wdrożenia modelu kompleksowego utrzymania dróg w tzw. "modelu gdańskim".
Dyrektor Utrzymania Infrastruktury Drogowej w Skanska S.A. w latach 2017-2018 Dyrektor Regionalny w Zaberd S.A. w latach 2018-2019

Krzysztof Wanat

Krzysztof Wanat - VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z o.o.

Z firmą VITRONIC związany od 2019 roku, zajmujący się działem TRAFFIC
Po godzinach pasjonat technik pomiarowych i analiz.

Dariusz Witt

Dariusz Witt - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

od 2011 r. pracownik Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
Od 2012r. zaangażowany w proces budowy, a następnie rozwój systemu TRISTAR, którym aktualnie administruje.

Po godzinach pasjonat systemów ITS i szwedzkiej literatury.