Komitet Organizacyjny

Jadwiga Zienkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy

Anna Komorek - Gmina Legnica

Tomasz Pereta - Gmina Legnica

Katarzyna Bartnik - Gmina Legnica

Stanisław Sirojć - NOT Legnica

Małgorzata Radziwon - NOT Legnica

Tadeusz Chodorowski - NOT Legnica