Oferta sponsorska seminarium
„ITS – WDROŻENIE I CO DALEJ?”

Świadczenia w ramach umowy sponsorskiej Partner seminarium Sponsor
Gospodarz Lunch Serwis kawowy
Wystąpienie (30 min) po wcześniejszym zgłoszeniu abstraktu do organizatorów tak -
Uczestnictwo bezpłatne reprezentantów Firmy w seminarium 2 osoby 1 osoba
Odczytanie nazwy Firmy na rozpoczęciu seminarium tak tak
Dołączenie materiału reklamowego Firmy do pakietów uczestników seminarium tak tak
Możliwość umieszczenia bannerów reklamowych Firmy w miejscu organizacji kongresu tak tak
Umieszczenie logo Firmy na głównej stronie internetowej tak tak
Zamieszczenie logo Firmy na slajdzie promocyjnym wyświetlanym podczas seminarium tak tak
Koszt netto (+ 23% Vat) [zł] 4.000 2.000