O Konferencji

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję „Gospodarka Odpadami Komunalnymi Legnica Smart City 2019 - V ponadregionalna wymiana doświadczeń”, która odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. w hotelu Qubus w Legnicy przy ul. Skarbowej 2.

Celem konferencji jest ponadregionalna wymiana doświadczeń w zakresie:

  • prawnych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi z omówieniem najnowszych zmian,
  • form współpracy jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami komunalnymi,
  • kryteriów finansowania w kontekście wdrożenia GOZ,
  • wykorzystania odpadów w gospodarce niskoemisyjnej.

W przedsięwzięciu tym wezmą udział przedstawiciele gmin, związków międzygminnych, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, organizacji ekologicznych, przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz mieszkańcy.

czytaj dalej

Kontakt

Sprawy merytoryczne:

Przemysław Rogowski tel. +48 76 721-23-41

Sprawy organizacyjne:

Marta Dąbrowska tel. +48 76 721-23-43

email: gos@legnica.eu

Następny