Prelegenci

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
V PONADREGIONALNA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Legnica
29 października 2019 roku

Maciej Kiełbus

Maciej Kiełbus - Dr Krystian Ziemski & Partners

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu współkierujący Działem Prawa Administracyjnego, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych (w tym Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Unii Metropolii Polskich), autor i współautor szeregu artykułów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, aktywny uczestnik kilkudziesięciu konferencji i seminariów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma internetowego PRAWO DLA SAMORZĄDU.
Hanna Marliere

Hanna Marliere- Green Managament Group, Fundacja IGOZ

Specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Od blisko 15 lat związana z branżą gospodarki komunalnej. Aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nt. krajowego i europejskiego prawa, konsultantka krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej oraz prelegentka podczas kluczowych wydarzeń branży ochrony środowiska w Polsce. Czynnie działa także w sektorze pozarządowym poprzez Fundację Pro terra oraz Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Od 2019 roku ekspertka Komisji Europejskiej (DG Regio) w zakresie finansowania GOZ.
Łucja Paulińska

LLM Łucja Paulińska - Energy Matters Consulting

prawnik, menadżer, specjalistka ds. energetycznych. Właścicielka firmy konsultingowej Energy Matters Consulting. Od ponad sześciu lat współpracuje z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, spółek energetycznych oraz lokalnym biznesem. Pracuje dla Klastrów Energii oraz współtworzę projekty energetyki obywatelskiej na terenie Wielkiej Brytanii, oraz w Polsce.


Andrzej Springer

Andrzej Springer - „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

doktor nauk prawnych, Dyrektor Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” od 2017 roku. Wcześniej wieloletni dyrektor przedsiębiorstwa komunalnego, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.


Marek Szałas

Marek Szałas - Towarowa Giełda Energii S.A.

Z Towarową Giełdą Energii związany jest od 2000 r., w której od 2005 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Biura Rejestrów. Odpowiada za organizację obrotu wszystkimi instrumentami związanymi z kolorowymi świadectwami pochodzenia do produkcji energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia z efektywności energetycznej. Od listopada 2014 roku odpowiada za Rejestr Gwarancji Pochodzenia, który skierowany jest do wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, spółek obrotu, brokerów oraz wszystkich zainteresowanych podmiotów, którym zależy na poświadczeniu pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Marek Szałas jest absolwentem Politechniki Krakowskiej.

Dr Krystian Ziemski

Dr Krystian Ziemski - Dr Krystian Ziemski & Partners

Radca prawny, senior partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa, Profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Autor i współautor licznych publikacji naukowych, monograficznych, przyczynkarskich, glos, artykułów naukowych, a także artykułów publikowanych w czasopismach w tym Dzienniku Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej i innych. Uczestnik kursów prawa amerykańskiego w Leiden oraz w Salzburgu, stypendysta Fundacji H. Bölla w Niemczech.
Doradca w zakresie prawa energetycznego oraz prawa ochrony środowiska (w tym m.in. w zakresie raportów środowiskowych, decyzji dotyczących uwarunkowań środowiskowych analizy zgodności prawa polskiego z przepisami dyrektyw UE).
Doradca licznych procesów inwestycyjnych oraz sporów dotyczących dużych zamierzeń inwestycyjnych dla developerów, zarówno w zakresie budownictwa przemysłowego, infrastrukturalnego (szczególnie w zakresie prawa drogowego i samorządowego), jak i mieszkaniowego.
Pełnomocnik w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Bankowego, organów centralnych lub organów jednostek samorządu terytorialnego. Ekspert samorządu terytorialnego oraz notarialnego.
Od 27 października 2003 r. Konsul Honorowy Królestwa Danii (okręg konsularny obejmuje woj. wielkopolskie i woj. lubuskie).Specjalizacje: prawo administracyjne, sukcesja administracyjno-prawna, kary administracyjne. Działy szczegółowe: ochrona środowiska, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane, prawo wodne, prawo komunalne.