Formularz zgłoszeniowy
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
V PONADREGIONALNA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

29 października 2019 r. w Legnicy

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone.
Dziękujemy za zgłoszenia udziału w legnickich dniach SMART CITY