O konferencji

Wydarzenie będzie forum wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami oraz możliwością prezentacji najnowszych rozwiązań praktycznych w zakresie mobilności miejskiej. Tematyka konferencji ma na celu przybliżenie samorządom praktycznego zastosowania nowoczesnych technologii wpływających na codzienne przemieszczanie się osób, transport towarów i usług z uwzględnieniem poprawy warunków ruchu oraz jego bezpieczeństwa.
Zaproszenie na konferencję kierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli nauki, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką inteligentnych rozwiązań w mobilności miejskiej. Organizatorzy konferencji przewidują prezentacje w formie wystąpień ustnych (do 20 minut) w dwóch sesjach plenarnych (sesja I i II).

Tematyka:

 • telematyka transportu i Inteligentne Systemy Transportowe (ITS),
 • elektromobilność,
 • komunikacja publiczna,
 • pojazdy autonomiczne,
 • logistyka w transporcie miejskim,
 • współdzielenie środków transportowych,
 • urządzenie transportu osobistego (UTO),
 • systemy oświetlenia miejskiego,
 • aktywne urządzenia brd,
 • systemy monitoringu dróg, ulic, placów,
czytaj dalej

Ważne terminy

 • do 12 lipca 2019 - zgłoszenia propozycji prezentacji (wystąpienia) (sesje I II)
 • do 17 września 2019 r. - zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji
 • 3 października 2019 r. – Konferencja „Smart City – Mobilność Miejska”
Komunikat II
Następny

Kontakt

Sprawy merytoryczne:

Tomasz Pereta tel. +48 76 721-23-71 wew. 45

Sprawy organizacyjne:

Małgorzata Radziwon tel. +48 76 852-30-17

email: konferencja@legnica.eu

Następny
Następny