Prelegenci

Konferencji „Smart City – Mobilność Miejska”
3 października 2019 roku

Paweł Budkowski

Paweł Budkowski - Prezes Zarządu Polixel Sp. z o.o.

Paweł Budkowski pracuje w grupie HFCL od czerwca 2017 roku najpierw jako Dyrektor Zarządzający a od kwietnia 2019 roku jako Prezes Zarządu Polixel Polska. Jego doświadczenie zawodowe związane jest z pracą w największych globalnych korporacjach.
Wcześniej w latach 90. pracował na różnych stanowiskach w grupie ABB, w tym Dyrektora Segmentu Aparatury Średnich Napięć dla Europy Środkowej i Wschodniej. Był także Dyrektorem Zarządzającym Zakładu Transformatorów Rozdzielczych ABB Elta produkujących te urządzenia dla klientów na całym świecie.
Od początku 2000 r. w Siemens odpowiedzialny za realizację dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak systemy ITS, oczyszczalnie ścieków, systemy dla energetyki zawodowej.
W grupie PKP Cargo, która jest największym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, Paweł był odpowiedzialny za restrukturyzację terminali przeładunkowych na granicach kraju.
W wolnym czasie Paweł jest aktywnym triathlonistą, interesuje go także żeglarstwo.

Sebastian Chyla

Michał Choromański - Kierownik Działu Geodezji i Fotogrametrii Fotoraporty Sp.z o.o.

Absolwent Państwowego Uniwersytetu TRIER w Niemczech.

Sebastian Chyla

Sebastian Chyla - Business Development Manager w spółce ELDRO Gdańsk

Absolwent Państwowego Uniwersytetu TRIER w Niemczech.
Magister inżynier budownictwa.
Jakub Giza – Dyrektor ds. Rozwoju Systemów Rowerowych Nextbike Polska S.A.

Jakub Giza – Dyrektor ds. Rozwoju Systemów Rowerowych Nextbike Polska S.A.

absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz IFiS PAN, rowerzysta, dziennikarz, pracownik administracji samorządowej i centralnej. Posiada doświadczenie w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych oraz realizacji zamówień publicznych. W Nextbike Polska odpowiedzialny za rozwój systemów rowerów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Zwolennik zrównoważonego transportu, bo warto czasem zostawić samochód w garażu. Wdrażając systemy rowerów publicznych dostarczamy, utrzymujemy i rozwijamy alternatywną, nowoczesną, przyjazną środowisku formę poruszania się w przestrzeni miejskiej. Wspieramy aktywność mieszkańców i zdrowy styl życia.


dr hab. Stanisław Iwan - prof. Akademii Morskiej w Szczecinie, dziekan  Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu

dr hab. Stanisław Iwan - prof. Akademii Morskiej w Szczecinie, dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu

Doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, profesor Akademii Morskiej w Szczecinie, Dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu. Specjalista w zakresie logistyki miejskiej, telematyki transportu i inteligentnych systemów transportowych oraz wdrażania zrównoważonych systemów transportowych i logistycznych. Autor wielu publikacji, w tym w uznanych, światowych czasopismach naukowych. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych. Przewodniczący komitetu naukowego Międzynarodowej Konferencji „Green Cities – Green Logistics for Greener Cities”. Współpracuje z badaczami z wielu uznanych jednostek naukowych, w tym z Delft University of Technology, Melbourne University, Institute for City Logistics from Kyoto. Kierownik wielu międzynarodowych projektów badawczych z obszaru wdrażania systemów zrównoważonej logistyki miejskiej. Autor licznych opracowań na potrzeby administracji publicznej i biznesu.


Sebastian Józefowicz -Dyrektor Działu Rozwoju INOVA Centrum Innowacji Technologicznych Sp. z o.o.

Sebastian Józefowicz -Dyrektor Działu Rozwoju INOVA Centrum Innowacji Technologicznych Sp. z o.o.
Piotr Krukowski - członek Zarządu Stowarzyszenia ITS Polska

Piotr Krukowski - członek Zarządu Stowarzyszenia "ITS Polska"

absolwent informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim i studiów podyplomowych z zarządzania transportem publicznym na Uniwersytecie Warszawskim. Przedsiębiorca w branży IT, urzędnik odpowiedzialny za ITS (Warszawa, Wrocław).
Współautor koncepcji systemów zarządzania ruchem dla GDDKiA, Warszawy, Wrocławia, Trójmiasta, Lublina. Pełniący kierownicze funkcje w realizacji systemów ITS w Trójmieście (TRISTAR) i we Wrocławiu. Konsultant Banku Światowego w dwóch projektach dot. ITS. W latach 2017-2019 koordynator techniczny w firmie Jacobs (USA), pełniącej funkcję konsultanta - inżyniera kontraktu
w projekcie Krajowy System Zarządzana Ruchem (KSZR), realizowanym przez GDDKiA.
Współautor – z prof. Piotrem Olszewskim – wskaźnikowej metodyki oceny węzłów przesiadkowych w transporcie publicznym o nazwie AMPTI.
Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia „ITS Polska”.


Mikołaj Kwiatkowski - Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu, Trapeze Poland

Mikołaj Kwiatkowski - Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu, Trapeze Poland

Przedstawiciel pokolenia "Y", orędownik nowoczesnych technologii w transporcie publicznym.
Regularny pasażer komunikacji miejskiej we Wrocławiu.
Zwolennik zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w biznesie.
Zawsze powtarza, że w transporcie publicznym najważniejszy jest pasażer.
W Trapeze Poland odpowiedzialny za projekty związane z autonomią, nowymi formami transportu oraz marketing i kontakt z mediami.


Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Damian Wiktorzak - Zastępca Dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


dr Michał Wolański – adiunkt w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH

dr Michał Wolański – adiunkt w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH

stypendysta w University of Leeds oraz University of Sydney.
Współzałożyciel startupu Koleo oraz firmy doradczej Wolański, pracującej m.in. na rzecz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Konsultant Banku Światowego.
Specjalista w zakresie zrównoważonej mobilności, ewaluacji polityk publicznych oraz ekonomiki infrastruktury.prof. Piotr Wrzecioniarz - Instytut Inwentyki Sp. z o.o.

prof. Piotr Wrzecioniarz - Instytut Inwentyki Sp. z o.o.

Podczas prezentacji zostaną przedstawione powody rozwoju elektromobilności. Ukazana zostanie ponad 100-letnia historia rozwoju środków transportu z napędem elektrycznym.
Przedstawione zostaną rozwiązania wdrożone i funkcjonujące w kraju a także prototypowe opracowywane w różnych ośrodkach. Zasygnalizowane zastaną tendencje rozwoju pojazdów w zakresie elektromobilności, autonomii ruchu oraz car- sharingu.

Michał Żuchora – Prezes Zarządu VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z o.o.

Michał Żuchora – Prezes Zarządu VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z o.o.

Tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego zajmuje się od 2010 roku – zaczynając od systemów umożliwiających monitorowanie ruchu do współpracy w zakresie możliwości zwiększania bezpieczeństwa w gminach i powiatach.
Był uczestnikiem i prelegentem podczas wielu kongresów i konferencji dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, smart city oraz systemów do poboru opłat zarówno w Polsce, jak i w Europie.
Brał udział w różnorodnych komisjach samorządowych w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań umożliwających reagowanie na zagrożenia drogowe. W tym zakresie współpracuje także z uczelniami zajmującymi się tą tematyką w Polsce.