Prelegenci

2. REGIONALNE FORUM WOLONTARIATU
8 grudnia 2021 r. w Legnicy

AGATA DAŃKOWSKA

AGATA DAŃKOWSKA

Od 8 lat pracuje w korporacji dla różnych krajów, na różnych stanowiskach. W 2020 roku rozpoczęła swój najważniejszy projekt i została Leaderką Eco Streamu, zespołu wolonatriuszy, którzy dbają o losy naszej planety, zwiększają świadomość środowiskową firmy i jej pracowników, a dzieląc się swoim doświadczeniem – inspirują innych do zmian. Zainteresowanie ekologią, zrównoważonym rozwojem, tematyką zero-waste jest teraz jej ogromną pasją i stara się realizować ją we wszystkich obszarach swojego życia.
PIOTR STEC

PIOTR STEC

Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Animator i działacz kulturalno-społeczny. Członek Ogólnopolskiego Konwentu RDPP, Pomorskiej RDPP oraz Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Trener, doradca, ekspert 3 Sektora. Doradca formalno-prawny w Powiślańskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Realizator wielu projektów finansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich. Interesuje się historią, teatrem lalek dla dorosłych, strategiami i aktywnością społeczną.
AGNIESZKA BOLEK

AGNIESZKA BOLEK

Prezeska Fundacji Leroy Merlin. Pracuje w Leroy Merlin jako Lider ds. rozwoju pracowników i trener.
Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wszechnicy Uniwersytetu Jagielońskiego oraz WSE im. Ks. Józefa Tischnera na specjalizacji E-learning – projektowanie i wdrażanie.
Fundacją kieruje od niedawna (01.01.2020) ale od razu oddała jej całe serce i odczuwa ogromną satysfakcję z działań na rzecz promowania wolontariatu w swojej firmie oraz z pomocy innym. Angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej, współpracuje z innymi fundacjami i stowarzyszeniami. Pomysłodawczyni i koordynatorka wspólnej z Fundacją Nasza Ziemia Akcji Sprzątania Świata, pod hasłem „Zostań Bohaterem naszej Ziemi”, do której przystąpiło 71 sklepów Leroy Merlin. Prowadzi webinary wśród pracowników popularyzujące działania Fundacji. Promuje działania Fundacji w mediach społecznościowych. Jest osobą aktywną, wyczuloną na potrzeby innych. Lubi podróże przez Polskę.
DANIEL SZULDA

DANIEL SZULDA

W Leroy Merlin pracuje od 3 lat na stanowisku Kierownika Działu Serwisu i Usług w Legnicy. W Leroy Merlin dzielenie się wiedzą pracownicy Firmy mają we krwi. U podstaw kultury tej Organizacji leży pomoc innym w przyswajaniu wiedzy oraz przekazywanie tego w czym są ekspertami. Odpowiada w Firmie za wspieranie różnych działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Pod jego skrzydłami prowadzone są warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, np. Dzieciaki Sadzeniaki. Nie brakuje mu też pomysłów na nowe działania, które śmiało podejmuje z innymi partnerami, takimi jak NGOsy czy instytucje publiczne. Studiował Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalizacji: administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.
JAROSŁAW JACKOWIAK

JAROSŁAW JACKOWIAK

Jarosław Jackowiak aktualnie odpowiada w Kyndryl za współpracę z otoczeniem zewnętrznym realizowaną w imieniu Kyndryl Client Innovation Center we Wrocławiu i Katowicach. Od 8 lat współtworzy i wspiera realizacyjnie między innymi największy międzykorporacyjny program CSR-owy w południowej Polsce Corporate Readiness Certificate, skierowany do studentów i młodych absolwentów wyższych uczelni, oraz wiele innych inicjatyw wolontariatu pracowniczego w Kyndryl. Pracuje w korporacji od wielu lat. Wcześniej odpowiadał za współpracę z Uczelniami w ramach programu Inicjatywy Akademickiej, pełnił również rolę architekta rozwiązań opartych na technologiach IBM software.
IWONA WASZCZYKOWSKA

IWONA WASZCZYKOWSKA

Przygodę z wolontariatem rozpoczęła od organizacji paczek świątecznych dla Dzieci z domu dziecka. Empatia i naturalna chęć niesienia pomocy szybko przekształciła się w projekty wolontariackie w ramach których uczymy, integrujemy, sprzątamy, budujemy. Zaangażowana w pomoc dzieciom, starszym osobom jak również środowisku naturalnemu, realizując ze współpracownikami projekty wolontariackie dotowane przez Siemensa.
IZABELA DYAKOWSKA

IZABELA DYAKOWSKA

Izabela Dyakowska, ekspertka i współtwórczyni ruchu wolontariatu pracowniczego społecznie odpowiedzialnych pracodawców w Polsce. Z wykształcenia politolog społeczny. Na Liście 50 Kobiet Polskiego CSR opublikowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od 20 lat na styku trzech sektorów podejmuje i rozwija partnerskie inicjatywy oparte o wolontariat, stanowiące przestrzeń do budowania kapitału społecznego w działaniu, w sytuacjach pomagania, w tym do umacniania relacyjnej kultury organizacyjnej opartej o wartości, współpracę i zaufanie w nurcie nowej filozofii pracy. Współautorka innowacyjnych systemowych programów społecznych opartych o wolontariat w sektorze służby zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, ngo’s. Prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego. Certyfikowana trenerka organizacji pozarządowych i biznesu. Autorka wielu tematycznych publikacji, autorskich warsztatów, lokalnych i ogólnopolskich strategii oraz wykładów na wyższych uczelniach. Konsultant programów i projektów społecznych w nurcie ekonomii współpracy i zrównoważonego rozwoju. Zaangażowana w rozwijanie partycypacji społecznej, synergii rozproszonych działań prospołecznych w społecznościach lokalnych opartych o międzysektorowe partnerstwa. Mama dwójki dzieci, z którymi eksploruje świat także w wolontariacie.
AGNIESZKA STEFANKO

AGNIESZKA STEFANKO

Związana z Volkswagen Motor Polska w Polkowicach od 22 lat, do 2018 r. odpowiedzialna za szkolenia i rozwój, aktualnie pracuje w dziale komunikacji wewnętrznej, gdzie realizuje różnorodne działania z zakresu CSR. Kluczowymi projektami są dla niej te blisko i dla ludzi: Respekt-szacunek i tolerancja, czy „Auschwitz-Praca w Miejscu Pamięci”. Prywatnie pozytywnie zakręcona na punkcie tańca latino.