Prelegenci

1.REGIONALNE FORUM WOLONTARIATU
2-3 grudnia 2019 r. w Legnicy

MAGDALENA BURDUK

MAGDALENA BURDUK

Na co dzień pracuje w darłowskim ratuszu i zasiada za sterami Biura Promocji i Komunikacji Społecznej. Od lat związana z darłowskim wolontariatem. Jest autorką dokumentu - strategii rozwoju Darłowskiego Centrum Wolontariatu, inicjatorką takich wydarzeń jak m.in.: Darłowska Laponia Świętego Mikołaja. Efektem jej pracy są ponadto takie projekty jak teledysk Wolontariusz, który powstał w 2014 roku czy blisko 30 min. film dokumentalny o tej instytucji. Zawsze chętna, otwarta, z zapasem pomysłów w rękawie. W Darłowie czuje się jak ryba w wodzie i kto jak kto, ale ona serio lubi Darłowo.
MARTA DERMAŃSKA

MARTA DERMAŃSKA

Współtwórca i kierownik projektu „Ochotnicy warszawscy”. Od 2009r. pracownik Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, w którym odpowiedzialna jest za realizację projektów związanych z wolontariatem, m.in. w ramach różnorodnych wydarzeń miejskich i prowadzenie pracy zespołu „Ochotników warszawskich”. W latach 2010–2012 kierownik projektu „Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012™” w Warszawie. Z wolontariatem związana od wielu lat zawodowo i prywatnie. Prowadzi zajęcia z zakresu specyfiki i organizacji wolontariatu na warszawskich uczelniach.
MATEUSZ KONIECZNY

MATEUSZ KONIECZNY

Socjolog, trener, mentor. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował na Freie Universität w Berlinie. Obecnie doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. W pracy doktorskiej porusza kwestie dotyczące kwalifikacji, zatrudnienia i zawodów przyszłości. Założyciel Manufaktury Przyszłości – organizacji wspierającej młodych ludzi w kształtowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Nagrodzony przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Laureat konkursu dla animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej.


IZABELA LASKOWSKA

IZABELA LASKOWSKA

Specjalista do spraw komunikacji społecznej i PR. Doradca w zakresie strategii komunikacji wielu instytucji publicznych i firm. Zajmuje się kształtowaniem wizerunku i budowaniem reputacji osób i instytucji. Wielokrotnie pełniła funkcję rzecznika prasowego, doradcy jak i dyrektora biura ds. komunikacji społecznej. Ceniony trener szkoleń medialnych i kryzysowych. Prowadzi szkolenia, warsztaty i indywidualne sesje skutecznej komunikacji; w tym wystąpień publicznych, prezentacji i kontaktów z mediami.


PAULA LEWANDOWSKA

PAULA LEWANDOWSKA

Pracownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Legnica. Realizuje i rozwija projekt Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica. Operator kamery, od 16 roku życia związana z legnickimi mediami. W swoich filmach pokazuje ludzi, bo to oni tworzą społeczność wolontariacką. Pozytywnie zakręcona na punkcie wolontariatu i nie tylko. Działa społecznie w Stowarzyszeniu „Spynacz" w Legnicy.


ANTONI MORAWSKI

ANTONI MORAWSKI

Członek zespołu projektu „Ochotnicy warszawscy”. Odpowiada za promocję projektu oraz tworzenie narzędzi internetowych wspierających pracę wolontariuszy i organizatorów wolontariatu. Koordynator wolontariuszy podczas imprez sportowych, kulturalnych i rocznicowych, m.in. przy UEFA EURO 2012™, Konferencji klimatycznej ONZ COP–19 czy rocznicach wybuchu Powstania Warszawskiego. Politolog, doktor nauk społecznych, badacz i autor publikacji dotyczących zarządzania kryzysowego i aktywności społecznej w tym obszarze. Zawodowo związany także z produkcją eventów i sektorem pozarządowym. Instruktor harcerski, koordynował projekty wolontariackie, m.in. dot. polskiego dziedzictwa na Ukrainie. Prezes zarządu fundacji wspierającej ruch harcerski.


JAKUB NALEŻNY

JAKUB NALEŻNY

Główny specjalista ds. wolontariatu miejskiego w Urzędzie Miasta Legnicy. Współtwórca i kierownik projektu Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica. Założyciel i wieloletni prezes zarządu Stowarzyszenia „Spynacz". Organizator wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, młodzieży oraz seniorów w Polsce jak i zagranicą. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie ukończył studia z zakresu zarządzania projektami i innowacjami oraz studia podyplomowe na kierunku zarządzanie miastem. Społecznik i wolontariusz.
SZYMON SIKORSKI

SZYMON SIKORSKI

Prezes Zarządu i strateg w Agencji PR Publicon. Były Prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Pełnił funkcję doradcy zarządu m.in. Association of Business Service Leaders (ABSL), Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, WKS Śląsk Wrocław. Założyciel i pomysłodawca cyklu konferencji Social Media Day (socialmediaday.pl) - promującej rewolucje jaka dokonuje się dzięki nowym mediom oraz Zawartosci (zawartosci.com) - skupionej na insightach i foresightach strategicznych. Juror krajowych i międzynarodowych konkursów branżowych (Złote Spinacze, Bright Awards). Absolwent Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, SWPS, WSE im. ks. Tischnera w Krakowie i wielu innych uczelni wyższych. Wykładowca na studiach MBA (m.in. na WSH we Wrocławiu). Ekspert i trener w programie Markowa Gmina. Trener w projekcie „Strategicznie dla rozwoju" Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pracował i pracuje przede wszystkim dla największych firm z branży finansowej, nieruchomości, FMCG, BPO/BSS, sektora publicznego, gmin i samorządów. W 2012 roku nagrodzony Złotym Spinaczem za projekt w kategorii Public Affairs & Lobbying. Wraz z zespołem laureat 5 Złotych Spinaczy. W 2014 roku nagrodzony wraz z zespołem za projekt w kategorii Community Relations w międzynarodowej nagrodzie Ragan's PR Daily Awards. Nominowany do SABRE Awards EMEA. Finalista Protonów 2014.

MONIKA SPYCHALSKA

MONIKA SPYCHALSKA

Akredytowany coach ACC International Coach Federation, pracujący według standardów ICF Global, socjoterapeuta, terapeuta dzieci i młodzieży. Prezes Fundacji MOGĘ – CHCĘ – POTRAFIĘ. Z powodzeniem realizuje stworzony przez siebie program społeczny „MALI BOHATEROWIE". Na co dzień związana zawodowo ze Szkołą Podstawową nr 9 oraz Zespołem Szkół Samochodowych w Legnicy.


PIOTR STEC

PIOTR STEC

Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Animator społeczny i działacz kulturalno-społeczny. Członek Ogólnopolskiego Konwentu RDPP, Pomorskiej RDPP oraz Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Trener, doradca, ekspert 3 Sektora. Doradca formalno-prawny w Powiślańskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Realizator wielu projektów finansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich. Interesuje się historią, teatrem lalek dla dorosłych, strategiami i aktywnością społeczną.
MAGDALENA SZYMAŃSKA

MAGDALENA SZYMAŃSKA

Prezeska Fundacji Go’n’Act; aktywistka w zakresie praw dziecka, praw człowieka, praw zwierząt, trenerka edukacji globalnej, edukacji międzykulturowej i edukacji dla pokoju. Pomysłodawczyni i inicjatorka dwóch kampanii z zakresu odpowiedzialnych podróży „Zanim pomożesz, czyli o odpowiedzialnym wolontariacie zagranicznym" oraz „Podróże a prawa dziecka". Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prywatnie mama dwójki dzieci w wieku szkolnym i podróżniczka.


JUSTYNA TEPURSKA

JUSTYNA TEPURSKA

Sekretarz Darłowskiego Centrum Wolontariatu. Założycielka pierwszego w gminie Darłowo Szkolnego Klubu Wolontariusza. Obecnie pracuje w Zespole Szkół Morskich w Darłowie i jest jednym z koordynatorów SKW. Wspólnie z uczniami bierze udział w akcjach organizowanych przez Darłowskie Centrum Wolontariatu, współpracuje z Hospicjum w Darłowie. Prywatnie - odważna i otwarta na nowe możliwości i wyzwania, optymistka. Zakochana w morzu i w Darłowie.

JOANNA WITKOWSKA

JOANNA WITKOWSKA

Współzałożycielka, a od 2014 r. prezeska Darłowskiego Centrum Wolontariatu, polonistka, dyrektorka szkoły. Przez wiele lat koordynatorka Szkolnego Klubu Wolontariusza w darłowskim liceum, promotorka lokalnych działań społecznych. Angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej, współpracuje z darłowskimi stowarzyszeniami. Ceni sobie i rozwija współpracę z darłowskim samorządem. Jest osobą aktywną, wyczuloną na potrzeby innych. Według niej wolontariat pozwala na ratowanie ginącej nadziei na lepsze jutro i życie. Lubi Darłowo.